Mae e wedi bod amser hir!

Ers dw i wedi ysgrifennu ar fy mlog.  Do’n i ddim yn sylweddoli faint o amser wedi pasio! Dw i wedi bod gweithio rhyw tri gwaith ers des i yn ol i Galiffornia felly, dw i wedi colli’r llwybr amser.

Beth bynnag, dw i’n edrych ymlaen at y Twrnamaint 6 Gwlad ond, wrth gwrs, mae cwyn ‘da fi amdani.  Mae BBC America yn bwriadu darlledu y gemau.  Ardderchog!  Yn y gorffenol mae’r sianel chwaraeon wedi dangos dim ond cwpl o emau – nid Cymru o gwbl!  Felly ro’n i’n meddwl, pan darllenais am y BBC, gallwn edrych ar 6 Gwlad – pob gem.  Na.  Dim ond 6 gêm byddan nhw’n darlledu – gan mwyaf Lloegr.  Ych-y-fi! 

Er enghraifft, dydd Sadwrn, byddan nhw’n dangos Lloegr v Yr. Alban. Wel, bydd hi’n gêm da, dw i’n siwr a byddaf yn edrych arni.  Ond, hefyd, dydd Sadwrn, bydd gêm rhwng Cyrmu ac Iwerddon.  Cefnogwyraig Cymru dw i!  Felly, wrth gwrs, mae well ‘da fi edrych ar y gêm Gymru. Bydd ‘frustrating’ iawn i wybod y chawarea Cymru a nad gallaf edrych arni!  Hefyd, yn draddodiadol, mae gêm Cymru/Iwerddon yn gêm bendigedig – Fel arfer, mae Cymru ac Iwerddon yn gyfartal felly gwastad cystadleuaeth wych. 

Dw i wedi ysgrifennu i BBC am hyn – dyna ‘pointless’.  lol  Ond, o leiaf, gallaf edrych ar gêm rygbi  a does dim llawer o gyfleoedd fel hynny yma yn America.  Felly, mae hynny yn dda. 

Does dim angen i dweud – byddaf yn cefnogi Yr Alban!

Hahahahahaha

Bore ‘ma ro’n in gyrru at waith pan gwelais lori charthffosiaeth. Roedd ar ochr y lori’n yr arwydd ‘ma: Kerplunk Sewage Transport.

Felly ro’n i’n dweud wrth pobol yn y swyddfa am hwn a ces i fy chofio am arwydd arall yng Nghymru. Roedd e ar y fan contractwr plaster yn Abertawe. Mae ei fusnes wedi ei enwi ‘Totally Plastered’. Da, on’d ydy? Dw i wedi wastad hoffi Totally Plastered. Dw i wastad cherwthin am hynny.

Felly dyn ni’n rhannu storïau am arwydd lori doniol yma heddiw. Mae e’n neis i chwerthin yn y bore – arbennig yr yn gynnar ‘ma!

Yn y Bore

Bob bore, rhaid i fi yrru am rai 20 milltir at waith. A bob bore, mae llawer o draffig. Felly, efallai bydd y daith yn cymryd pump ar ddeugain munud neu awr. Os dyma damwain ar y ffordd, gallai fod mwy na awr. Mae e’n mynd heb ddweud, nad yfaf lawer o goffi gyda brecwast!  Does dim tai bach heblaw Parc Olompali a nad agor yw hi yn ystod y wythnos.

Rhwybeth od: mae’r traffig yn araf neu stopio yn yr un lleoliadau bob dydd – dau lleoliad, Heol San Antonio a Pharc Olompali. Heblaw unwaith (damwain), does dim rheswm i stopio yn y lleoliadau ‘na erioed. Felly, pam?  Mae e’n cythruddo iawn!

Wel, dw i wedi ffurfio theori amdano. Mae rhywbeth anweledig yn y ddau lleoliad. Dw i wedi enw nhw: ‘Mystique’ Heol San Antonio ac Ysbryd Parc Olompali.

Mae Heol San Antonio yn dim ond heol a thŷ. Does dim traffig neu unrhywbeth ond buchod yna.  Efallai mae pobol yn hoffi i araf er mewn edrych ar y buchod.

Mae Parc Olompali yn parc hanesyddol ble roedd y tylwyth Olompali arfer byw. Hefyd, roedd Comiwn Chosen People ac y Diolgar Meirw yn byw yn y Barc. Felly, dw i’n meddwl bod yr ysbrid Jerry Garcia yn chwarae am y pobol sy’n gyrru heibio’r barc yn gynnar iawn. Byddai hynny’n araf traffig i siŵr! :O)

Byw yn America

Wel, mae e wedi bod amser hir ers mod i wedi ysgrifennu. Doedd ddim wedi bod llawer i ysgrifennu amdano. Mae e’n cymryd am saith mis i ffeindio swydd felly do’n i ddim wedi bod hapus iawn. Yn olaf, nawr, dw i’n gweithio am Sir Marin fel Ysgrifennwraig We. Yn anfoddus, dw i’n dechrau anghofio’r Gymraeg felly dw i wedi penderfynu ceisio ysgrifennu bob dydd ar y blog. Dw i’n dal caru’r iaith a dw i ddim yn moyn anghofio hi.

Dw i wedi bod edrych ar rygbi Six Nations – wel, gymaint a gallaf achos bod BBC America ddim yn darlledu beth maen nhw’n addo! Er hynny, rhaid i fi ddweud, dw i’n falch iawn iawn o’r bois. Da iawn chi!

Wel, byr heddiw – rhaid i fi weithio nawr. Ond, gobeithio’r byddaf yn parhau ysgrifennu nawr – mae e’n teimlo ardderchog i defnyddio’r Gymraeg eto!

Felly, pam, dw i’n moyn gwybod…….

Ddoe, derbyniais e-bost o rywun am yr iaith ym mhentref Penrhyndeudraeth.  Tynnodd dyn gwn awr ar berchennog tafarn Royal Oak (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8585746/Man-arrested-after-pulling-gun-during-pub-language-row.html).

Wel, nid dylai wneud hynny, wrth gwrs.  Ond dyw’r perchennog newydd ddim yn siarad Cymraeg – neu roedd hynny’n yr hyn oedd pobol yn meddwl (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/wales/8587445/In-Wales-mind-your-language.html).

Nid syndod – Aeth y newyddion BBC i’r pentref i siarad â phobol am broblemau iaith yn yr ardal.  Mae croestyniad gwastad yn newyddion diddorol wedi’r cyfan. Siaradon nhw â phobol sy’n siarad dim ond Saesneg ar y teledu.  Ond dywedodd pob un ohonyn rhywbeth fel, ‘No, I’ve never experienced any problems with Welsh speakers.’

Dywedon nhw wrth un ferch sy’n rhedeg siop.  Dw i ddim yn cofio nawr, ond dw i’n meddwl bod hi’n dod o Loegr yn wreiddiol.  Dywedodd hi rywbeth fel ‘ No, I’ve never had a problem.  You know it’s a Welsh speaking area so you just get used to it.’

Wel…..dyna ni ‘te.

Ond aros!  Beth am yn gwneud rhywbeth cwbl fisâr, rhywbeth ‘unheard of’, rhywbeth fel…..barod……LEARNING IT!

Wow, dyna gysyniad newydd – yn treulio’r amser i ddysgu Cymraeg felly does dim rhaid y bobol sy’n byw yn yr ardal siarad yn Saesneg – yn lle, gallan ddefnyddio eu hiaith hunan.

Dw i ddim yn ‘picking’ ar y ferch yn y siop yn arbennig – yr un peth yn cadw cywir i’r perchennog tafarn.  I bawb, mewn gwirionedd. Dw i ddim yn deall beth yw anodd am ddysgu i ddweud ‘cwrw’?  Beth am ‘gwin’?  Coffi?  Nawr, dyma anodd!  Coffi……

Fy mhwynt yw hyn:  Pam rhaid y siaradwr Cymraeg siarad yn Saesneg pan nid fydd pobol sy’n byw yn yr un ardal, yng Nghymru’n dysgu siarad Cymraeg?  Yn fy marn, dylai e fod eu cyfrifoldeb i ddysgu tipyn bach o’r iaith o leiaf(!) felly gallan ymuno â’r gymuned.  Nid y ffordd arall rownd.

How fun was that!?!

Sori – dyw’r teitl ddim yn gallu gweithio yn y Gymraeg.  Ond mae e’n disgrifio’r digwyddiad yn berffaith!   Taith siopa fendigedig.

Es i Tesco Llanelli prynhawn ‘ma.  Penderfynais brynu pysgod i ginio.  Felly, cerddais i gefn y siop at y gwerthwr pysgod.  Ers mod i yn Llanelli, ro’n i’n moyn defnyddio Cymraeg, nid Saesneg.  Mae llawer o bobl sy’n siarad Cymraeg yn Llanelli wedi’r cyfan.

Wel, fel arfer, bydda i’n gofyn “Dych chi’n siarad Cymraeg?” cyn i fi siarad yn y Gymraeg.  Nid heddiw.  Dechreuais yn y Gymraeg a pharhau siarad yn y Gymraeg.  Yn anffodus, dyw’r gwerthwr pysgod ddim yn siarad y Gymraeg.  Ond roedd e’n gallu deall yr hyn dywedais.  Felly, es i  ymlaen gofyn i bethau yn Gymraeg ac ateb ei gwestiynau Saesneg yn Gymraeg.  Roedd e’n ardderchog!

Mae e’n teimlo mor neis i ddweud popeth yn y Gymraeg!